Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

 

Průběh projektu

„Zlepšení života rodin na Bruntálsku“

(CZ.1.04/3.4.04/26.00150)

Dne 1. srpna 2009 jsme zahájili realizaci projektu s názvem „Zlepšení života rodin na Bruntálsku“. Projekt

je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci oblasti podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Partnerem projektu je Městský úřad v Bruntále, odbor sociálních věcí.

Při přípravě projektu jsme využili naše zkušenosti s pořádáním vzdělávacích, motivačních a rukodělných akcí, spojených s nutnou relaxací pro občany města Bruntálu a okolí. Osvědčený rámec večerních a víkendových kurzů

s programem zaměřeným na tvořivost a zdravý životní styl využíváme k setkávání se občanů všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Účastníci projektu spolu diskutují o běžných problémech každodenního života rodin

 v našem městě a regionu, vyměňují si názory a sdělují své potřeby. Náměty obyvatelstva předáváme odboru sociálních věcí a služeb MÚ Bruntál, komisi komunitního plánování, která se těmito náměty vážně zabývá.

Od počátku projektu dne 1. 8. 2009  do 31. července 2010
proběhlo již 83 kurzů a setkání občanů v Bruntále, Nové Pláni, Rýmařově, Nové Vsi, Janovicích u Rýmařova, Lichnově, Malé Morávce, kterých se zúčastnilo (mnohdy opakovaně) 409 občanů regionu. Do konce projektu se uskuteční čtyři víkendové pobyty v rekreačních střediscích našeho kraje pro zájemce, kteří mají touhu podílet se na veřejném životě ve městě a okolí. Program bude rozšířen vždy o tvořivou činnost, programy pro osobní rozvoj a vztahy v rodině. Na těchto víkendech preferujeme účast celých rodin včetně dětí. 

Dále byla
vybrána pilotní skupina 30 osob, žen i mužů, kteří absolvují intenzivní vzdělávání a individuální poradenství zaměřené na sebepoznání a osobní rozvoj. Každý účastník pilotní skupiny  zpracovává své osobní portfolio, obsahující části zaměřené na vzhled a osobní image, zdraví a zdravý životní styl, domov a úpravu interiéru jako příjemného místa pro život, vztahy v užší i širší rodině, uplatnění ve společnosti a v zaměstnání, kariéru

a slaďování osobního a pracovního života.

Závěry z projektu slouží Městskému úřadu v Bruntále, odboru sociálních věcí, který je partnerem projektu, jako podklad pro tvorbu rodinné politiky města Bruntálu a spádové oblasti. Projekt přispívá k tomu, že rodinná politika města bude vycházet ze skutečných potřeb jeho obyvatel.

Projekt bude ukončen 31. července 2011 závěrečnou zprávou o jeho úspěšnosti.

O jeho průběhu budete informováni na našich webových stránkách WWW.DANALUNAKOVA.CZ.

 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím           

Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vzdělávací středisko Dany Luňákové s.r.o., Mlýnská 314/1, 792 01 Bruntál
tel.:  554 714 920603 488 553739 651 777 ,

email:Dana.Lunakova@seznam.cz,VSDL@seznam.cz 

Skype: dana.lunakova, Mlynarka1, michaela.vrsanova  

 www.danalunakova.cz
IČO 285 62 615