Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Obrazek

 

 Program pilotní skupiny projektu

Od 1. srpna 2009 běží projekt Vzdělávacího střediska Dany Luňákové s. r. o. „Zlepšení života rodin na Bruntálsku“ CZ.1.04/3.4.04/26.00150 - financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Naším partnerem v tomto projektu je odbor soc. věcí MÚ v Bruntále, kterému jsou předávány podněty od účastníků projektu (zastoupeny všechny věkové kategorie, sociální a ekonomické vrstvy občanů našeho regionu) dle jejich skutečných potřeb.
 
Nyní nastává čas práce s hlavní pilotní skupinou 30. osob, rozdělenou do dvou skupin. Preferujeme rodiny (i neúplné) s dětmi do 15ti let, ovšem mohou se zúčastnit i lidé, kteří tuto podmínku nesplňují. Začínáme ve středu 17. 2. s první skupinou a druhá skupina pak zahajuje ve čtvrtek dne 18. 2., vždy v 16.00 hodin ve VSDL na nám. Míru 11 v Bruntále
(nad Kosteleckými uzeninami).
 
Program projektu:
Budeme se spolu scházet pravidelně 1x až 2x do měsíce v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Den a hodinu pro setkávání si vyberou sami účastníci dle jejich dispozic, ať to bude den všední, či víkendový. O termínech se dohodneme na úvodním setkání ve středu 17. února a čtvrtek 18. února 2010.

Po dobu projektu proběhnou rovněž 2x rodinná víkendová setkání na některém z rekreačních zařízení v našem regionu. Pro děti je zajištěn samostatný program tak, aby si rodiče mohli vychutnat společné chvíle odpočinku i vzdělávání. Ta první se uskuteční ve Sporthotelu kurzovním ve dnech 11. – 13. 6.  (více na webu www.danalunakova.cz).

 

 

Obrazek

 

 

Dalšího setkání si pak užijeme v zimě na sněhu.

 
Co vše tedy bude náplní pilotu?
Každý účastník pilotní skup. bude zpracovávat své osobní portfolio s obsahem zaměřeným na:
- vzhled a osobní image (společné i osobní konzultace s vizážistou, stylistou, kadeřníkem,
  psychologem)
- zdraví ( odborní lékaři, diagnostik, terapeuté, maséři)
- zdravý životní styl (lektoři a cvičitelé, výživáři atp.)
- domov a úpravu interiéru  (bytoví a zahradní architekti,
 odborníci na renovaci a údržbu nábytku, tkalci, umělci a designéři, malíři atp.). Budeme
 se zabývat psychologií barev v interiéru, v zahradě a naučíme se žít dle principů
  starého učení Feng Shui, atd., atd.)
- vztahy v užší i širší rodině (špičkoví psychologové poradí, jak jednat tak, aby byl
 život ve vztahu a rodině příjemný, kvalitní a trvalý…..)
- uplatnění ve společnosti a v zaměstnání (profesní testy, které prozradí, pro jaký typ
 práce se hodíte, jaká profese vás bude bavit, do jaké se vůbec nedávat a jak správně
  zvládat vztahy na pracovišti s různými typy kolegů)
- kariéru (správné určení vašich dovedností a schopností)
- slaďování osobního a pracovního života (rozvržení času mezi zaměstnání, rodinu,
 koníčky a relax)
-       celoživotní vzdělávání, poznání  atp.
             -    start např. na: tvořeníčka (dílničky), které si každý zvolí dle svých zájmů
                  a chuti si dál rozvíjet motoriku a osobní štěstí
-       sportovní aktivity dle vlastního výběru a fyzických potřeb (utužení zdraví)
-       cestování za poznáním, relaxací a utužením partnerství i rodinných vztahů.
 
 
Upozornění pro zájemce – účastníky projektu:
Pokud se rozhodnete vstoupit do projektu, rádi Vám pomůžeme zkvalitnit Váš život. Prosím, přihlaste se jen tehdy, pokud o popsaný program stojíte a berete jej vážně. Neblokujte místa zájemcům, kteří si náplň projektu zaslouží. Vždyť nabízíme pomoc v životě. Nemusíte všechna setkání absolvovat, chápeme, že ne každé téma Vás musí nadchnout, přesto velmi oceníme, když budete projekt navštěvovat pravidelně a zodpovědně.
 
Výstupem pak bude:
Osobní portfolio (sebepoznání a zvýšení sebedůvěry, celoživotní rozvoj jedince tím správným směrem).
 
Individuální DVD z projektu každému jednotlivci – zmapování projektu (co komu projekt dal a vzal). Zpracování bude filmové a fotografické včetně osobních rad jednotlivých odborníků.
 
Dokumentární DVD společné – průřez projektem, natočené profesionálním kameramanem, zveřejněné v TV, popř. na některém filmovém festivalu v ČR.
 
Neméně důležitý výstup je pak souhrn požadavků obyvatel, kteří se budou podílet
na komunitním plánování rozvoje města. Tato forma participace bude dále rozšířena
o společné setkání účastníků projektu s čelnými představiteli města a projednání možností vzájemné spolupráce i do budoucna. Chceme se podílet na zkvalitnění života lidí v našem městě i regionu, chceme tímto projektem pomoci jak běžným občanům tohoto města, tak i představitelům městské samosprávy.
 
Závěrečné setkání s pilotní skupinou bude k 30. dubna 2011, neboť projekt musí být uzavřen a jeho výsledky vyhodnoceny a předány do 31. 7. 2011 příslušným orgánům.
 
Pokud se ještě chcete přihlásit, vyplňte, prosím, následující přihlášku a předejte jakoukoliv písemnou formou do VSDL co nejdříve (rozhodující a důležité bude datum doručení přihlášky).
 
Těšíme se na setkání s Vámi a pevně věříme, že ti, kteří se do projektu zapojí, doznají ve svém životě osobním, profesním i společenském velkých změn.
 
                                     
 

                    Dana Luňáková, koordinátora projektu a kolektiv

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.