Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dne 1. srpna 2009 jsme zahájili realizaci projektu s názvem „Zlepšení života rodin na Bruntálsku“. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci oblasti podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Při přípravě projektu jsme využili naše zkušeností s pořádáním relaxačních a vzdělávacích akcí pro občany města Bruntálu a okolí. Osvědčený rámec večerních a víkendových kurzů s programem zaměřeným na tvořivost a zdravý životní styl využijeme k setkávání a diskusi, ke sdělování zkušeností z každodenního života rodin v našem městě a regionu, k výměně názorů a zjišťování potřeb účastníků.

Během dvou let trvání projektu proběhne celkem 80 setkání
v Bruntále, Osoblaze a v Nové Pláni a uskuteční se čtyři víkendové pobyty v rekreačních střediscích našeho kraje.

Dále bude
vybrána pilotní skupina 30 osob, žen i mužů, kteří absolvují intenzivní vzdělávání a individuální poradenství zaměřené na sebepoznání a osobní rozvoj. Každý účastník pilotní skupiny bude zpracovávat své osobní portfolio obsahující části zaměřené na vzhled a osobní image, zdraví a zdravý životní styl, domov a úpravu interiéru jako příjemného místa pro život, vztahy v užší i širší rodině, uplatnění ve společnosti a v zaměstnání, kariéru a slaďování osobního a pracovního života.

Závěry z projektu budou sloužit Městskému úřadu v Bruntále, odboru sociálních věcí, který je partnerem projektu, jako podklad pro tvorbu rodinné politiky města Bruntálu a spádové oblasti. Projekt přispěje k tomu, že rodinná politika města bude vycházet ze skutečných potřeb jeho obyvatel.

Projekt bude ukončen 31. července 2011. O jeho průběhu budete informováni na našich webových stránkách.