Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

První plánovací víkend o rodinné politice

v rámci projektu ,,Zlepšení života rodin na Bruntálsku"

(CZ.1.04/3.4.04/26.00150)

Karlova Studánka

2. - 3. října 2009

 

foto: ZDE

 

Vážení přátelé,

 

dne1. srpna 2009 jsme zahájili projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR nazvaný Zlepšení života rodin na Bruntálsku. Projekt bude trvat dva roky a bude ukončen 31. července 2011. Partnerem projektu je Město Bruntál, odbor sociálních věcí městského úřadu.

 

V rámci projektu se uskuteční kreativní, vzdělávací, relaxační, sportovní, psychologické a vizážistické kurzy a akce, určené široké veřejnosti, které budou sloužit jako prostor pro mapování potřeb cílových skupin z hlediska tvorby rodinné politiky města a regionu. Proběhne i intenzivní vzdělávací a poradenský program pro pilotní skupinu 30 osob zaměřený na osobní rozvoj a slaďování rodinného a pracovního života. 

 

Zveme vás na první veřejnou projektovou akci, kterou je plánovací víkend k tématu rodinná politika. Uskuteční se v pátek a sobotu 2. – 3. října v lázních Karlova Studánka s počátkem v pátek od 14,00 hodin a ukončením v sobotu v cca 17,00 hodin.  

 

            Plánovací víkend patří k metodám zapojování občanů do rozvoje komunit. Cílem je  vytvořit prostor pro otevřenou diskusi a získat co nejvíce informací o potřebách občanů. Během našeho setkání chceme začít shromažďovat návrhy, jak může město i jeho obyvatelé přispět k podpoře rodin, k rodinné soudržnosti a slaďování rodinného a profesního života občanů. Věříme, že se nám společně podaří vytvořit atmosféru plnou sounáležitosti, pozitivního myšlení a kolektivní tvořivosti.
 
 
 
          
Program:
 
Pátek 2. října 2009
14:00 – zahájení a vzájemné seznámení
14:30 – 18:00
-          Evropské strukturální fondy (Dr. Helena Burianová)
-          projekt „Zlepšení života rodin na Bruntálsku“ (Dana Luňáková)
-          rodinná politika a komunitní plánování v Bruntále (Mgr. Miroslav Hájek)
-          participace občanů na rozvoji komunity (Ing. Hana Roudnická)
19:00 - slavnostní raut k zahájení projektu
20:30 – taneční i poslechový večer
 
Sobota 3. října 2009
 8:00 – snídaně
 8:30 – 11:30
-          představení lektorů, kteří se budou na projektu podílet
-          myšlenkové mapy, brainstorming, pravidla úspěšné komunikace (Dr. Vlastimil Orlita)
11:30 – 13:00  
-          práce ve skupinách, návrhy pro tvorbu rodinné politiky (v případě pěkného počasí venku)
13:00 – oběd
14:00 – 17:00
-          dokončení práce ve skupinách
-          prezentace výstupů z práce skupin (povede Dr. Vlastimil Orlita)
-          happening: společná tvorba obrazu – mapy rodinné politiky na Bruntálsku (pod vedením lektorek tvořeníček)
-          zakončení programu, odjezd
 
 

 Libuše                                        Petr Bezruč                                  Letní lázně

 
Organizační pokyny:
Akce proběhne v hotelovém komplexu budovy Libuše. Tady se budeme od 13,00 hod. prezentovat v přísálí  jídelny v 1. patře, kde se odehráaje  hlavní program a budeme se zde
i stravovat. Ubytováni máme v budově Petr Bezruč. 
 
Na místě je zajištěno: ubytování, v pátek večeře, v sobotu snídaně a oběd.
Doprava:  Osobními auty (bude upřesněna účastníkům aktuálně dle jejich požadavků)       
Účastníci si hradí: pitný režim, případné parkovné.
Bližší informace o místě konání: www.k.studanka.cz
 
POZOR: počet míst je omezen, přednost dostanou účastníci, kteří se přihlásí dříve.
 

          Těšíme se na setkání s Vámi !

 

Obrazek

 

 

" --------------------------------------------------
Přihláška na první plánovací víkend
v rámci projektu „Zlepšení života rodin na Bruntálsku“
Karlova Studánka, 2. - 3. října 2009
 
 

Jméno: …………………………………………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………………………..

Tel.: ……………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………

 

Přihlášku prosím zašlete do 17 září t.r. na níže uvedenou adresu nebo mail, případně doručte osobně do kanceláře na nám. Míru 11 v Bruntále. Aktuální informace o projektu najdete na www.danalunakova.eu (sekce Projekty z ESF).