Jdi na obsah Jdi na menu
 


Empaktáž a Land-art

Vzdělávací středisko Dany Luňákové s. r. o.
pořádá kurz

v neděli 13. května 2012 - 14,00 až 17,00 hod.

v učebně Vzdělávacího střediska Dany Luňákové s. r. o.
na nám. Míru 11 v Bruntále (nad Kosteleckými uzeninami)

Empaktáž a Land-art

 


                    Empaktáž:

Seminář seznámí účastníky s výtvarnou technikou, která je  zaměřena na obalování různých objektů, ať jím je věc neživá, např. lahve, židle, krabice, větve, nebo živá – lidé.  Použitím různých obalových materiálů vzniká nový objekt, jehož skutečný obsah je mnohdy i tajemstvím, vytvářet se mohou sochy, mumie, masky -  lze zcela měnit různými obaly ať papírovými, nebo textilními, či jinými vzhled baleného objektu.

empaktaz-2.png     
                                                              Land-art:

Tato výtvarná technika využívá různých prvků z přírody, jako jsou šišky, tráva, seno, větvičky, písek, kamínky, sníh aj. Z těchto prvků se pak vytváří různé objekty od mandal, přes zvířátka, domečky, postavy z pohádek až k objektům abstraktním, dotvářejícím přírodní prostředí i jinými použitými materiály (jako jsou lana, stuhy, lýko aj). U této techniky LAND-ART, nejde ani tak o vytvoření dokonalého díla, ale o vlastní prožitek při tvorbě objektu.

empaktaz.pngSeminář - teorie:
Zaměřen na výše uvedené pojmy ve výtvarné výchově s jejím dalším využitím v hodinách výtvarné výchovy. Historie, nápady, literatura, dotazy.


Co vytvoříme během výtvarné dílny?


1/ Empaketáž:
Obalení knihy, obalení pet lahví
2/ Land - art:    Tvorba slunce v různých podobách mandaly


Pomůcky a potřeby:


1/ Empaktáž:
Jakákoliv kniha, případně časopis - silnější, toaletní papír, dostatečné množství listů ze stromů – různé, provázky, stužky, kancelářské sponky, lepidlo Herkules, lepidlo na papír v roubíku, staré prospekty a letáky, nůžky, drát, štětec.

Výrobek: Obalení knihy, případně časopisu, tak aby obal vytvářel nápaditý obal a tak zcela skryl původní objekt. Využití dostupného materiálu např. starých prospektů, listí.

Pet lahve malé a velké - libovolný počet, izolepu. Staré zbytky látek, které lze natrhat na proužky.

Výrobek: Obalení pet lahví a vytvoření např. pohádkového zámku, postavy  či jiného předmětu s využitím toaletního papíru, starých prospektů, proužků textilu aj.


2/ Land – art:
Co nejrůznější přírodniny, např. šišky, větvičky, mušle, písek, hlína, kamínky, květy pampelišek, listy, vylisované květiny, tráva, seno, 3 ks bílé čtvrtky formát A3.

Výrobek - a) Tvorba slunce v různých podobách:
Z dostupných materiálů, které si účastníci přinesou s sebou vytvoření slunce v podobách vyjadřující emoce, jako je radost, zlost, smích, smutek aj.

                  b) Mandaly:
Tvorba přírodních mandal od písku k větvím, kombinace dostupných materiálů, mandaly různých tvarů.


Cílem tohoto kurzu
je naučit účastníky semináře a výtvarné dílny zpracovávat odpadové materiály tak, aby jejich zpracováním vznikl nový objekt, seznámit je s využitím hotových objektů, včetně rozvíjení fantazie dětí a jejich zručnosti při zpracovávání netradičních materiálů. Naučit děti chápat své pocity při  této tvorbě, upozorňovat na proměny konkrétního objektu v abstraktní. Vést děti k samostatné tvorbě založené na prvcích přírody s následným využitím ve výtvarné výchově a tím chránit přírodní prvky s jejich citlivým využitím a následným ponecháním v přírodě, jako vhodný doplněk lidské činnosti.

Vhodnost:

Všechny věkové skupiny od MŠ po SŠ a dospělou populaci.

Doporučení:
Učitelé MŠ, ZŠ a SŠ – zapojte se, rozšiřte svůj obzor do výtvarné výchovy

Cena kurzu:
395,-- Kč – dospělí,

                          děti do 10. let 100,-- Kč,

                         10 až 15 let - 150,-- Kč

Těšíme se na Vás,

                Květuše Belanová a Dana Luňáková
 
Přihlášky a info na:
Mejl: dana.lunakova@seznam.cz, tel.: 603 488 553, web: www.danalunakova.cz,  kancelář: nám Míru 11, 792 01 Bruntál,                 FB a Skype: Dana Luňáková